Kontakt

Formularz kontaktowy


* pole obowiązkowe

Dane teleadresowe

Redaktor naczelna: Teresa Jaskierny
Redaktor prowadząca: Ewa Szlachetko

Redakcja internetowa:
Weronika Chrzanowska

Marketing i Dystrybucja:
tel. 22-854-14-38
Dyrektor marketingu i dystrybucji
tel. 22 854 14 26, kom. 602 253 843

PRENUMERATA
Cena: 2,49 zł za egzemplarz.
Wysyłka za granicę: 5,49 zł za egzemplarz (Europa)
lub 5,69 (poza Europę) - wg cennika Poczty Polskiej.

Wpłaty na prenumeratę krajową przyjmują wszystkie urzędy Poczty Polskiej S.A (także przez stronę www.poczta-polska.pl/prenumerata).
Prenumeratę obsługuje również RUCH S.A.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7-18. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Mapa dojazdu

Wydawnictwo

© Wydawnictwo TE-JOT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19